Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante „Świadczenie usługi infrastruktury utrzymaniowej wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i kopiami zapasowymi w ramach projektu: „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” (nr referencyjny ZA.233.2.2022)

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante „Świadczenie usługi zespołu specjalistów IT w ramach budowy a następnie utrzymania poszczególnych funkcjonalności wykorzystywanych do budowy Prototypu Systemu w ramach projektu pn. „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” (numer referencyjny: ZA.233.1.2022)