Kontakt SIO

Osoby udzielające wyjaśnień do SIO w kuratoriach oświaty Wykaz pracowników kuratoriów oświaty gotowych do udzielania wyjaśnień w sprawie systemu informacji oświatowej – (458 KB) lp. województwo imię, nazwisko komórka organizacyjna w kuratorium oświaty stanowisko tel. e-mail 1 Dolnośląskie Marek Sieczka Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego st. wizytator 71 340-63-42 msieczka@kowroc.pl Mariusz Lasko Wydział Organizacyjny […]

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Centrum Informatyczne Edukacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty), który został powierzony do realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji Decyzją nr […]

 

Kontakt

Centrum Informatyczne Edukacji   al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa NIP: 5262202291 REGON: 001233901 sekretariat@cie.gov.pl Adres skrzynki ePUAP: /CIE/SkrytkaESP/ fax (+48 22) 34 74 804 Kontakt w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15