Skargi i wnioski

Szanowni Państwo, Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji CIE podlegają przekazaniu do właściwych organów. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające […]