Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

25.05.2018 r

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

 Uczniowie:

  • Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat
  • Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych
  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce
  • Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami

 Oddziały dodatkowe:

  • Możliwość rejestracji oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach dla dorosłych

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-05-25

Data modyfikacji: 2018-05-25