Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

30.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne:

  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • Lista zarejestrowanych orzeczeń/opinii

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie adresu zamieszkania ucznia
  • W Szkole specjalnej przysposabiającej do pracy możliwość ukończenia szkoły po klasie I oraz wznowienia nauki i przypisania do klasy I
  • W Policealnych szkołach plastycznych/muzycznych możliwość ponownego rozpoczęcia nauki z inną specjalizacją

Oddziały podstawowe:

  • W szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego możliwość rejestracji oddziałów na jednym poziomie z różnymi cyklami kształcenia

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-04-30

Data modyfikacji: 2018-04-30