Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

27.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Nauczyciel:

  • Możliwość grupowego dodania informacji o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego
  • Zwiększenie maksymalnej liczby godzin w obowiązkach wykazanych dla umów zlecenie i dzieło

Uczeń:

  • Miejsce pełnienia praktycznej nauki zawodu – dla formy praktyki zawodowe w technikum i w szkole policealnej dodanie nowych pozycji w związku z odbywaniem praktyk w czasie pandemii

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2020-07-27

Data modyfikacji: 2020-07-27