Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

02/03/2018r

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pobytu wychowanka
 • Rejestracja nauki (grupowo i indywidualnie) w szkołach policealnych
 • Przypisanie do oddziałów podstawowych (indywidualnie i grupowo) w szkołach policealnych
 • Rejestracja pozostałych danych dziedzinowych
  • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego
  • Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • Korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym
  • Uczestnictwo w dodatkowych działaniach na rzecz uczniów pochodzenia romskiego
  • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą
  • Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
  • Indywidualne nauczanie
  • Karta rowerowa
  • Korzystanie z internatu
  • Uczestnictwo ucznia w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym
  • Korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego
  • Korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia
  • Uczeń pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne
  • Indywidualny tok nauki
  • Indywidualny program nauczania
  • Praktyczna nauka zawodu
  • Status młodocianego pracownika
 • Dodanie filtru i etykiety dotyczącej pozostałych danych dziedzinowych

Obecnie nie jest dostępne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego. Funkcja ta będzie udostępniona w jednej z najbliższych aktualizacji.

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności szkolnych schronisk młodzieżowych

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-03-05

Data modyfikacji: 2018-03-05