Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

14.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Dodanie możliwości uzupełnienia informacji o posiadaniu/nieposiadaniu internatu w danych szkoły lub placówki za poprzednie lata szkolne

Nauczyciel:

  • Wyświetlanie na liście wynagrodzeń sumy wprowadzanych składników
  • Wydatki – wynagrodzenie zasadnicze nie jest wymagane w przypadku zarejestrowania wybranych nieobecności w okresie sprawozdawczym

Uczniowie:

  • Dodanie możliwości grupowego usunięcia uczniów z oddziału
  • Umożliwienie przypisania ucznia do oddziału „0” po zaznaczeniu niespełniania obowiązku szkolnego „z powodu odroczenia” w zespołach szkół i innych jednostkach złożonych, w których funkcjonuje placówka wychowania przedszkolnego oraz szkoła podstawowa

Dane zbiorcze:

  • Ograniczenie możliwości wprowadzania informacji o praktycznej nauce zawodu i dokształcaniu młodocianych do danych do roku szkolnego 2017/2018
  • Dla danych za rok szkolny 2018/2019 udostępnienie nowego formularza dotyczącego informacji o pozaszkolnych formach kształcenia

Z poważaniem,

Zespół SIO

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2019-10-14

Data modyfikacji: 2019-10-24