Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Użytkownicy:

  • Możliwość cofnięcia własnego upoważnienia

Wnioski:

  • Możliwość wycofania wniosku o dostęp do SIO ze statusem ZŁOŻONY przez wnioskodawcę
  • Możliwość odrzucenia wniosku o dostęp do SIO ze statusem ZAAKCEPTOWANY przez osobę rozpatrującą

Uczniowie:

  • Możliwość zaznaczenia informacji o rozpoczęciu procesu wyjaśniania niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i Poradnie Specjalistyczne – możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych uczniów

Placówki:

  • Zniesienie niektórych blokad podczas modyfikacji placówki
  • Placówki Rejestrowane – zmiana treści zapytania o otrzymywaniu dotacji

Organy prowadzące inne niż JST/Minister:

  • Poprawienie rejestracji organów prowadzących nieposiadających ulicy w adresie
  • Poprawienie rejestracji organów prowadzących o typie „Przedsiębiorstwo osób fizycznych”

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2017-10-30

Data modyfikacji: 2017-10-30