Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

29.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o placówce kształcenia i doskonalenia
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o pracownikach odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o placówce oświatowo-wychowawczej
  • Czas pracy przedszkola – możliwość rejestracji danych na bieżący rok szkolny
  • Liczba miejsc – możliwość rejestracji danych na bieżący rok szkolny

Nauczyciele

  • Odblokowanie rejestracji planowania awansu zawodowego

Uczniowie

  • Umożliwienie rejestracji promocji w trakcie roku szkolnego we wszystkich szkołach artystycznych

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2019-04-29

Data modyfikacji: 2019-04-29