Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

18.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób pełniących obowiązki nauczyciela zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wynagrodzeniach osób na stanowiskach pedagogicznych (organy wykonujące zadania z zakresu oświaty)
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o doskonaleniu nauczycieli

Uczniowie:

  • Dodanie możliwości filtrowania danych po statusie przypisania do oddziału dodatkowego

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2019-02-18

Data modyfikacji: 2019-02-18