Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

 1. Placówki
  • Rozszerzenie zakresu wyszukiwarki podmiotów nadrzędnych do poziomu województwa w gminach, powiatach i urzędach wojewódzkich
  • Rozszerzenie zakresu wyszukiwarki podmiotów nadrzędnych do wszystkich zarejestrowanych przez ministerstwo szkół i placówek
  • Zmiana opisu pola z „Przewidywana liczba pracowników” na „Przewidywana liczba pracujących”
  • Poprawienie funkcji włączania i wyłączania szkół z zespołów szkół
 2. Użytkownicy
  • Wyświetlanie listy wniosków wybranego użytkownika
  • Poprawienie wyświetlania województw i powiatów na liście użytkowników
 3. Wnioski
  • Dodanie możliwości składania wniosków przez ePUAP
  • Poprawienie wyświetlania województw i powiatów na liście użytkowników
  • Zablokowanie możliwości złożenia nowego wniosku o dostęp do SIO przez osobę, która posiada już aktywne upoważnienie do tej samej placówki
 4. Start
  • Dodanie funkcji edycji adresu do korespondencji szkół lub placówek oświatowych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych
  • Dodanie funkcji edycji danych teleadresowych szkół lub placówek oświatowych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych
 5. Panel użytkownika
  • Wyświetlanie listy wniosków użytkownika
  • Poprawienie funkcji zmiany danych kontaktowych użytkownika

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2017-09-15

Data modyfikacji: 2017-09-15