Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

26.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Nauczyciele:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie planowania stopnia awansu zawodowego
 • Rezygnacja z możliwości modyfikacji stopnia awansu zawodowego
 • Uspójnienie widoku karty umowy i szczegółów umowy nauczyciela
 • Dodatek za wysługę lat – zamiast błędu wyświetlane będzie ostrzeżenie o możliwych błędach

Uczniowie:

 • W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę automatyczne zamykanie okresu obowiązywania orzeczenia
 • Umożliwienie przypisanie ucznia do klasy I po wcześniejszym zakończeniu uczęszczania ucznia do oddziału „0” w tym samym roku szkolnym

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie diagnoz wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pomocy psychologiczno-pedagogicznych udzielanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie innych opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne
 • Zmiana sposobu wyświetlania formularzy z modułu dane zbiorcze

Organy prowadzące inne niż JST/Minister:

 • Możliwość modyfikacji typu organu prowadzącego innego niż JST/Minister

Z poważaniem,

Zespół SIO

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-11-26

Data modyfikacji: 2018-11-26