Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

22.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Nauczyciele:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN
  • Rezygnacja z możliwości modyfikacji formy stosunku pracy

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika w Izbach Rzemieślniczych
  • Uszczegółowienie komunikatu o przypisaniu ucznia do innego oddziału WWR
  • Dodanie możliwości zgłoszenia ucznia do egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych dla ucznia przypisanego do sem. III

Oddziały:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oddziałów dodatkowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach doskonalenia nauczycieli
  • Uzupełnienie listy kursów o kursy kwalifikacyjne z dwuliterowych obszarów kształcenia

Dane zbiorcze:

  • Poprawienie wyglądu formularza rejestracji danych o działalności internatów
  • Dodanie pozycji „Uczniowie branżowych szkół I stopnia” oraz „Uczniowie branżowych szkół I stopnia specjalnych” w formularzu danych o działalności internatów

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-10-22

Data modyfikacji: 2018-10-22