Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

04.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Oddziały

  • Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przyspasabiający do pracy”

Nauczyciele

  • Limit godzin w umowach cywilno-prawnych zwiększony do 1000
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza inne kwalifikacja do zajmowanego stanowiska
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza ukończone formy doskonalenia zawodowego
  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza ukończone formy kształcenia

Uczniowie

  • Zniesienie obowiązku przypisania dwóch języków podczas przypisywania uczniów do oddziałów podstawowych
  • Dodanie możliwości kontynuacji nauki w tej samej klasie w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-10-04

Data modyfikacji: 2018-10-04