Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

18.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie

  • Dla wybranych orzeczeń zniesienie obowiązku wpisania dwóch języków obcych podczas przypisywania do oddziału
  • Ograniczenie możliwości rejestracji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jednego ucznia do jednego podmiotu

Nauczyciele

  • Dodanie obowiązku nauczyciela „Brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” w typie obowiązku „inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia”

Dane zbiorcze

  • Dodanie, modyfikacja, usunięcie danych o internacie/bursie

Start

  • Dane dotycząc adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych – uzupełnianie na jednym formularzu

RSPO

  • W Szkołach Muzycznych I stopnia oraz Ogólnokształcących Szkołach Muzycznych I stopnia do możliwość rejestracji jedynie „Przygotowania do kształcenia zawodowego”
  • Dla szkół artystycznych zamiana specjalności „instrumentalista” na specjalność „instrumentalistyka”
  • Dla szkół artystycznych zamiana specjalności „instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa” na „instrumentalistyka jazzowa”

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-09-18

Data modyfikacji: 2018-09-18