Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

27.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie

  • Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu”
  • Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych zmodernizowanego SIO

Nauczyciele

  • Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu”
  • Umożliwienie wprowadzenia daty rozpoczęcia umowy sprzed rozpoczęcia działalności szkoły lub placówki oświatowej
  • Umożliwienie wprowadzenia daty rozpoczęcia nieobecności przed 1 września 2012

Dane zbiorcze

  • Powierzchnia terenów sportowych – zmiana nazw pól: „długość” na „długość pola gry”, „szerokość” na „szerokość pola gry”

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-07-27

Data modyfikacji: 2018-07-27