Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

19.07.2018 r

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie

  • Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania”
  • Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania

Nauczyciele

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk
  • Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela
  • Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z dwoma miejscami dziesiętnymi

Dane zbiorcze

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni terenów sportowych
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o obiektach sportowych niebędących w dyspozycji szkoły
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wyposażeniu – urządzeniach rekreacyjno-sportowych

RSPO

  • Zmiana wyświetlanej nazwy modułu z „Placówki” na „Podmioty”
  • Dla szkół artystycznych o typie: inna szkoła artystyczna, policealna szkoła muzyczna, policealna szkoła plastyczna zmiana PKD z 85.41.Z na 85.41.A

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-07-19

Data modyfikacji: 2018-07-19