Usunięcie lokalnych baz danych nowego SIO

W związku ze zmianą architektury zmodernizowanego systemu informacji oświatowej na systemem funkcjonujący za pomocą przeglądarki internetowej, uprzejmie informujemy o konieczności usunięcia lokalnych baz danych nowego SIO zapisanych na Państwa komputerach.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949, z późn.), wprowadzającej zmianę architektoniczną nowego SIO, dostęp do lokalnych baz danych został zablokowany i należy je odinstalować. 

Instrukcja dotycząca odinstalowania i usunięcia lokalnych baz danych, a także wszystkie instrukcje techniczne oraz merytoryczne do nowego SIO znajdują się na stronie internetowej https://pomocsio.men.gov.pl/. Ponadto na wskazanej stronie znajdą Państwo krótkie filmy instruktażowe przygotowane przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznego Edukacji, pokazujące w prosty sposób jak wykonywać poszczególne czynności w nowym SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2017-12-13

Data modyfikacji: 2017-12-13