Raporty subwencyjne- przedłużenie terminu do weryfikacji

15.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 50 ust. 3a ustawy o systemie informacji oświatowej termin dokonywania weryfikacji oraz potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego, prawdziwości danych niezbędnych do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2020, zgromadzonych w SIO, zostaje wydłużony do dnia 22 stycznia br(pismo Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia z 15 stycznia 2020 r. nr DWST-WSST. 356.2813.2020.BK)

Materiały pomocnicze znajdują się pod adresem: https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/raporty-subwencyjne/)

wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do dnia 22 stycznia 2020 r

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2020-01-15

Data modyfikacji: 2020-01-15