Podanie aktualnych adresów e-mail szkół w RSPO

26/01/2018 r

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w przypadku zmiany numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Zgodnie z terminem wskazanym w ustawie aktualne dane należy podać w terminie 7 dni od dnia zmiany.

W związku z powyższym dyrektorzy szkół powinni w zmodernizowanym SIO w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) podać aktualny adres e-mail. W tym celu po zalogowaniu do systemu informacji oświatowej należy wejść w podgląd „Szczegółów” znajdujący się z prawej strony, a następnie poprzez kliknięcie ikony „ołówka” umieszczonej w prawym górnym rogu, wybrać „Dane teleadresowe”. Po dokonaniu zmiany w polu „E-mail” należy kliknąć „Zapisz”.

Podanie aktualnych adresów e-mail jest obowiązkiem ustawowym. Ponadto na podane adresy Ministerstwo Edukacji Narodowej wysyła ważne komunikaty, dotyczące m.in. systemu informacji oświatowej, przypominające o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy, informujące  o uruchamianiu kolejnych funkcjonalności w nowym SIO oraz zawierające istotne informacje dotyczące sposobu wprowadzania danych do nowego SIO.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-01-26

Data modyfikacji: 2018-01-26