Likwidacja w RSPO gimnazjów nie funkcjonujących od 1 września 2017r.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania w RSPO (Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych w nowym SIO) likwidacji tych gimnazjów, które w związku z reformą oświaty, na mocy podjętych uchwał zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Należy zlikwidować te gimnazja, które od 1 września 2017 r. już nie funkcjonują, zostały włączone do szkół innego typu lub przekształcone w szkoły innego typu.

W przypadku likwidacji, włączenia lub przekształcenia gimnazjum dane uczniów gimnazjum nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez system. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie w szkole, której są uczniami od 1 września 2017 r.

Ponadto, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, wyjaśniam, że jednostka samorządu terytorialnego powinna dokonać w RSPO likwidacji gimnazjum nawet jeżeli szkoła nie zakończyła nauki oraz przypisania do oddziału uczniów tego gimnazjum. Zostanie to automatycznie wykonane przez system.

Przypominamy, że opis czynności, które należy wykonać w RSPO w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu lub przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu znajduje się na stronie zmodernizowanego SIO pod adresem: https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/rejestracja-oraz-likwidacja-szkol-w-rspo-w-zwiazku-z-reforma-oswiaty/

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2017-12-13

Data modyfikacji: 2017-12-13