Aktualizacja danych ZSZ w RSPO

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.

 

  1. Branżowe szkoły I stopnia

W Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia zostanie dokonane automatycznie. Oznacza to, że w RSPO zarówno nie likwidują Państwo zasadniczych szkół zawodowych, jak i nie rejestrują Państwo branżowych szkół I stopnia. Jednakże prosimy o dokonanie modyfikacji nazwy szkoły z zasadniczej szkoły zawodowej na branżową szkołę I stopnia.

 

  1. Aktualizacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Uprzejmie przypominamy, że w RSPO należy dokonać także aktualizacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Do 1 września br. będą Państwo mogli dokonać aktualizacji zawodów jeszcze poprzez modyfikację danych zasadniczych szkół zawodowych (na rok szkolny 2017/2018). Od 1 września br.   aktualizują Państwo zawody poprzez modyfikację danych branżowej szkoły I stopnia. Aktualizacja zawodów poprzez modyfikację danych zasadniczych szkół zawodowych jest działaniem prawidłowym, ponieważ dane zasadniczych szkół zawodowych (w tym zaktualizowane zawody) zostaną automatyczne przeniesione do branżowych szkół I stopnia. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na aktualizację tychże zawodów, ponieważ tylko poprawnie określone przez Państwa zawody w RSPO umożliwią prawidłowe wykazywanie danych przez szkoły.

 

  1. Likwidacja szkół lub placówek oświatowych, które już nie funkcjonują

Ponadto uprzejmie prosimy o dokonanie weryfikacji wszystkich szkół i placówek zarejestrowanych w RSPO w Państwa Jednostkach Samorządu Terytorialnego, to jest o dokonanie likwidacji w RSPO tych szkół i placówek oświatowych, które już nie funkcjonują w systemie oświaty, np. liceum profilowane, technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W przypadku gdy posiadają Państwo w swoich rejestrach szkoły lub placówki oświatowe, które już nie funkcjonują, to należy takie szkoły lub placówki niezwłocznie zlikwidować w RSPO.

 

W związku z trwającymi pracami programistycznymi kolejne moduły nowego SIO (kolejne funkcjonalności) będą uruchamiane etapowo w roku szkolnym 2017/2018. O wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Pochopień

Zastępca Dyrektora

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2017-08-30

Data modyfikacji: 2017-08-30